top of page

Postanite volonter

Da li ste imali neku prethodnu osudu koja se ne smatra potrošenom prema Zakonu o rehabilitaciji prestupnika iz 1974.?  Ako je odgovor da, navedite detalje krivičnog djela i datum osude:

Klikom na 'pošalji' dajete saglasnost da Citizens Advice Stevenage snima i pohranjuje vaše lične podatke i osjetljive lične podatke.

bottom of page