top of page

Stopa inflacije je u maju dostigla neviđene nivoe od 9,1%; najveća stopa u 40 godina. „Kriza troškova života“ odnosi se na pad raspoloživog dohotka koji je UK iskusio od kraja 2021. godine. On je prvenstveno uzrokovan visokom inflacijom koja je nadmašila povećanje plata i naknada, a dodatno je pogoršana nedavnim povećanjem poreza.

Banka Engleske je prognozirala da će inflacija dostići vrhunac od 10,2% u zimu 2022. To je uglavnom vođeno povećanjem od 693 funti, ili 54%, u odnosu na 1. april gornje granice cijene energije i predviđenim daljim povećanjem od 40% u oktobru. Očekuje se da će inflacija ostati visoka u naredne dvije godine: Banka očekuje da inflacija neće dostići ciljnih 2% do jeseni 2024.

Prioritetni dugovi

Neprioritetni dugovi

 • Zaostala dugovanja

 • Zaostale obaveze po hipotekama ili osiguranim kreditima

 • Zaostale poreske obaveze

 • Računi za plin ili struju

 • Računi za telefon ili internet

 • plaćanje TV licence

 • Sudske kazne

 • Preplaćeni poreski krediti

 • Plaćanja za robu kupljenu na najam ili uslovnu prodaju

 • Neplaćeni porez na dohodak, nacionalno osiguranje ili PDV

 • Neplaćeno izdržavanje djeteta

 • Dugovi kreditne kartice ili kartice trgovine

 • Kataloški dugovi

 • Neosigurani krediti uključujući kredite do dana isplate

 • Neplaćeni računi za vodu - vaš snabdjevač vam ne može prekinuti dovod vode

 • Preplate naknada - osim poreskih kredita

 • Neplaćene parking karte (Obaveštenja o naplati kazne ili Obaveštenja o naplati parkinga)

 • Novac koji dugujete porodici i prijateljima

bottom of page