top of page

Staňte se dobrovolníkem

Měli jste nějaká předchozí odsouzení, která nebyla považována za utracená podle zákona o rehabilitaci pachatelů z roku 1974?  Pokud ano, uveďte podrobnosti o trestném činu a datum odsouzení:

Kliknutím na 'odeslat' dáváte souhlas s tím, aby Citizens Advice Stevenage zaznamenávala a uchovávala vaše osobní údaje a citlivé osobní údaje.

bottom of page